Endüstri ve Sistem Mühendisliği Nedir?

Endüstri ve Sistem Mühendisi, hızla gelişmekte olan teknolojiyi öğrenen, kullanan, geliştiren, belirli maliyet ve zaman kısıtları içinde karmaşık sistemleri modelleyen, bu tür sistemlerin iyileştirilmesini, üretimini, kontrolünü ve tasarımını yapan bir mühendistir.

Endüstri ve Sistem Mühendisliğinde, Endüstri Mühendisliğinin temel alanları olan Yöneylem Araştırması, İstatistik ve Veri Analizi, Üretim ve Stok Planlama, Lojistik ve Tedarik Zinciri, Benzetim ve Ağ Teorisi, Kalite ve Proje Yönetiminin yanında Otomasyon ve Kontrol Mühendisliğinde kullanılan metodoloji ve prosedürler kapsanmaktadır. Tüm bu alanlarda karşılaşılan büyük ölçekli ve kapsamlı problemler Sistem Modelleme ve Sistem Dinamiği yaklaşımı ile çözülebilmektedir.

Bu formasyon ile eğitim ve öğrenim gören Endüstri ve Sistem Mühendisi, sistemi oluşturan parçalara ayrı ayrı odaklanmaktansa, tüm sistemi bir bütün olarak ele alan ve disiplinler arası bir yaklaşımı benimsemiş bir mühendistir.

Çalışma Alanları

Üretim ve hizmet sektörlerinde planlama, operasyonel planlama, ARGE, otomasyon-kontrol ve mekatronik, lojistik, bilgi süreçleri tasarımı, fabrika tasarımı, savunma sanayinde tasarım, proje yöneticiliği, Tedarik Zinciri Yönetimi, ERP-SAP danışmanlığı gibi mesleklerdir.

Bazı mezunlarımızın yerleştiği işleri görmek için tıklayınız.
Yeditepe Üniversitesi Endüstri ve Sistem Mühendisliği aşağıdaki organizasyonlarla iletişim içindedir.

 • INCOSE (International Council on Systems Engineering) Türkiye Kolu
 • Türkiye Makine Mühendisleri Odası
 • YAD ( Yöneylem Araştırması Derneği)
 • TÜBİTAK
 • Purdue University- ABD
 • RIT – ABD
 • InHolland University – Hollanda
 • Montana State University – ABD.
 • ASEM (American Society for Engineering Management)
 • INFORMS (The Institute for Operations Research and Management Science)
 • The European Operational Research Society