Misyon & Vizyon

Misyonumuz

Misyonumuz, karmaşık sistemlerin modellenmesi, tasarımı, uygulanması, kontrolü ve iyileştirilmesi aşamalarında uygun metodoloji ve kuramları kullanarak büyük ölçekli problemleri sistem yaklaşımı ile çözebilen, mesleki etik ve sorumluluk duygusu sahibi Endüstri ve Sistem mühendisleri yetiştiren; sanayi, üniversite ve diğer araştırma kurumları ile işbirliği içinde disiplinler arası çalışmalar yürüterek evrensel bilgi ve teknoloji üretimine katkıda bulunan bir bölüm olmaktır.

Vizyonumuz

Ulusal ve uluslarası düzeyde saygın araştırmalar yürüten, lisans ve yüksek lisans düzeylerinde başarılı öğrencileri kabul eden, mezunları yurtiçi ve yurt dışında sanayii ve araştırma kurumlarında başarılı olan, bilime, teknolojiye, endüstriye ve insanlığa olumlu katkılar üretebilen bir bölüm olmak.