Neden Endüstri ve Sistem Mühendisliği?

Best_Jobs

Amerika’daki en gözde meslekler

 A.B.D. ve Japonya gibi teknoloji lideri olan ülkelerde yapılan araştırmalara göre Endüstri Mühendisi ihtiyacı önümüzdeki 10 yıl içerisinde %20 artacaktır. Bu oran diğer mesleklerin ortalama artış hızından daha yüksektir. Türkiye’de yapılan araştırmalara göre Endüstri Mühendislerinin %86’sı imalat, %6’sı enerji ve %7’si ulaştırma sektöründe çalışmaktadır. Endüstri Mühendislerinin %36 ‘sı büyük kuruluşlarda, üretim planlama ve kontrol, iş etüdü, yatırım planlaması, insan gücü planlaması, iş yeri düzenleme, proje yönetimi ve yönetim bilişim sistemleri alanlarında çalışmaktadırlar.

Endüstri mühendislerinin son zamanlarda daha gözde olmalarının nedeni 2008 yılında girilen finansal ve ekonomik krizdir. Bu krizin sonucu olarak şirketler daha az yatırım ile daha fazla üretim ve kar elde etmek zorundadır. Temel görevi maliyeti azaltarak verimliliği artırmak olan Endüstri Mühendislerine karşı artan ilginin nedeni budur. Ayrıca, görevlerinin tanımı sonucunda Endüstri Mühendislerinin bir kısmı yönetici pozisyonuna geçmekte, bu da genç mezunlara iş olanağı doğurmaktadır. Türkiye’de, Endüstri Mühendislerinin %47’si mühendis, %30’u şef, %11’i müdür unvanları ile çalışmaktadır.

Finansal kriz 10 yıl içinde aşılsa da, dünyanın hızla kirlenmesi ve doğal kaynakların azalması Endüstri Mühendislerine olan ilgiyi önümüzdeki yıllarda daha da artıracaktır. Enerji tasarrufu ve kaynak kullanımını en aza indirgeme zorunluluğu 21. YüzYılın üretim hedeflerini oluşturacaktır.

Enerji, insan, makine, bilgi ve malzemeyi içeren karmaşık yapıların tasarımı ve geliştirilmesi Endüstri ve Sistem Mühendislerinin sorumluluğu altında olacaktır. Bu nedenle bu mühendislere yurt içinde ve yurt dışında talep artmaya devam edecektir. Örneğin, Amerika Birleşik devletlerinde yapılan araştırmalara göre, Sistem Mühendisliği, 2009-2018 yılları arasındaki en popüler 50 meslek sıralamasında birinci sırada yer almıştır. Bu çalışmada, Sistem Mühendisliğinin iş hacminde beklenen büyüme oranı %45 olarak karşımıza çıkmaktadır.

Endüstri Mühendisliği İçin Maaş Endeksi (2007-2009 A.B.D.)

maas_endeksi

Kaynakça: Department of Education and Training Administration (A.B.D)www.careervoyages.com; www.CollegeGrad.com; Bureau of Labor Statistics, Engineerswww.bls.gov Occupational Outlook Handbook; www.careeroverview.com;

Kaynaklar:

CNN Money’in bir sistem mühendisi ile yaptığı röportaj