Doktora Programı

Yüksek Lisans Sonrası Doktora Programı

Öğrencilerin Endüstri ve Sistem Mühendisliği Doktora programı derslerine başlayabilmeleri için Anabilim Dalı’nın uygun görmesi durumunda bilimsel hazırlık programında yer alan MATH 281, ISE 222, ISE 302, ISE 352 ve ISE 361 derslerinin tümünü ya da bir kısmını almaları gerekebilir.

Endüstri ve Sistem Mühendisliği Doktora programından mezun olabilmek için öğrencilerin, öncelikle ESYE 501, ESYE 505, ESYE 603’ ten oluşan üç zorunlu dersi, ESYE 690 seminer dersini ve dört seçmeli dersi tamamlamaları gerekmektedir. Derslerin tamamlanmasından sonra doktora yeterlik sınavına alınan öğrenciler yeterlik sınavında başarılı olurlarsa tez önerilerini hazırlayıp savunmaya hak kazanırlar. Savunması jüri tarafından başarılı bulunan öğrenciler tez çalışmasına başlıyabilir. Endüstri ve Sistem Mühendisliği lisansüstü programları Yeditepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür ve öğrenciler bu yönetmelikte belirtilen şartlara uymakla yükümlüdürler.

Yüksek lisans derecesine sahip olan öğrenciler için doktora programı aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

 Dersler Toplam Kredi  Toplam ECTS Kredisi
Toplam  8 Ders 21  300
Zorunlu Dersler ESYE 501*, ESYE 505*, ESYE 603, ESYE 691 9 60
Seminer ESYE 690 Kredisiz 2
Seçmeli Dersler 4 Ders (Danışmanın onayı ile) 12 28
Yeterlilik Sınavı Zorunlu Kredisiz 30
Tez Önerisi Zorunlu Kredisiz Kredisiz
Doktora Tezi Zorunlu Kredisiz 30 x 6 dönem =180

(*) Bu ders Yüksek Lisans sırasında alındıysa yerine danışman tarafından onaylanan bir seçmeli ders alınır.

Bütünleşik (Lisans Sonrası) Doktora Programı

Öğrencilerin Endüstri ve Sistem Mühendisliği Doktora programı derslerine başlayabilmeleri için Anabilim Dalı’nın uygun görmesi durumunda bilimsel hazırlık programında yer alan MATH 281, ISE 222, ISE 302, ISE 352 ve ISE 361 derslerinin tümünü ya da bir kısmını almaları gerekebilir.

Endüstri ve Sistem Mühendisliği Doktora programından mezun olabilmek için öğrencilerin öncelikle ESYE 501, ESYE 505, ESYE 522 (veya ESYE 552) ve ESYE 603’ ten oluşan dört zorunlu dersi, ESYE 590, ESYE 690 seminer derslerini ve 10 seçmeli dersi başarıyla tamamlamaları gerekmektedir. Derslerini tamamlayan öğrenciler, doktora yeterlik sınavına girip bu sınavdan başarılı olmaları koşulu ile tez önerilerini hazırlayıp savunmaya hak kazanırlar. Savunması jüri tarafından başarılı bulunan öğrenciler tez çalışmasına başlıyabilir. Endüstri ve Sistem Mühendisliği lisansüstü programları Yeditepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür ve öğrenciler bu yönetmelikte belirtilen şartlara uymakla yükümlüdürler.

Lisans sonrası bütünleşik doktora programı aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

 Dersler Toplam Kredi  Toplam ECTS Kredisi
Toplam  16 Ders 42  354
Zorunlu Dersler ESYE 501, ESYE 505, ESYE 522, ESYE 691
ESYE 603
veya
ESYE 501*, ESYE 505*, ESYE 552,
ESYE 603
12 70
Seminer ESYE 590, ESYE 690 Kredisiz 4
Seçmeli Dersler 10 Ders (Danışmanın onayı ile) 30 70
Yeterlilik Sınavı Zorunlu Kredisiz 30
Tez Önerisi Zorunlu Kredisiz Kredisiz
Doktora Tezi Zorunlu Kredisiz 30 x 6 dönem =180