Bitirme Projesi

ISE 492 dersinde son sınıf öğrencilerinin lisans eğitimi boyunca kazandıkları bilgi ve becerileri uygulayabilecekleri ve yaratıcılıkarını kullanabilecekleri kapsamlı bir proje hazırlamaları gerekmektedir. Projede yapılan çalışmalar bu derse kayıt oldukları dönemin sonunda bir rapor haline getirilmeli ve jüriye sunulmalıdır. Bitirme projesini sadece son sınıf öğrencileri alabilir.

Projenin aşamaları ve izlenmesi gereken adımlar aşağıda özetlenmiştir.

Konunun Proje Danışmanının Belirlenmesi

Her dönem başında öğretim üyeleri tarafından belirlenen proje konusu önerileri bölüm tarafından duyrulur. Öğrencilerin proje çalışmalarını öneriler arasından seçecekleri bir konuda ilgili öğretim üyesinin danışmanlığı altında yürütmeleri gerekir. Ancak öğretim üyesinin onayıyla mevcut önerilerden farklı bir konuda da çalışma yapılabilir.

Konu ve proje danışmanı belirlendikten sonra proje öneri formu doldurulmalı ve proje danışmanına onaylatılarak bölüm sekreterliğine teslim edilmelidir (form için dökümanlar kımına bakınız).

Ara Rapor

Dönem içinde bölüm tarafından duyurulan bir tarihe kadar ara rapor hazırlanmalı ve bölüm sekreterliğine teslim edilmelidir. Raporda o zamana kadar proje çalışmasında kaydedilen ilerlemeler açıklanmalıdır. Ara rapor son rapor formatına uygun olarak hazırlanmalı ve proje danışmanı tarafından onaylanmalıdır.

Son Rapor

Sunumdan önce bölüm tarafında duyurulan tarihe kadar projede yapılan bütün çalışmaları içeren kapsamlı bir rapor hazırlanmalı ve bu raporun spiral ciltli bir kopyası bölüm sekreterliğine teslim edilmelidir ayrıca tüm bölüm hocalarına elektronik olarak gönderilmelidir. Jüri üyeleri yapılan çalışmayı değerlendirirken bu raporu baz alacaklardır. Rapor aşağıda verilen dokümanlar kısmında bulunan formata uygun şekilde hazırlanmalıdır.

Sunum ve Projenin Değerlendirilmesi

Öğrenci, projesini özetleyen yaklaşık 30 dakika uzunluğunda bir sunum hazırlamalı ve jüri üyeleri karşısında üye) savunmalıdır. Sunum 15-25 yansıdan oluşmalı, projenin amacını ve kapsamını, kullanılan çözüm yöntemini ve elde edilen sonuçları içermelidir. Proje notu jüri üyeleri tarafından, yapılan çalışmanın, raporun ve sunumun nitelikleri göz önüne alınarak belirlenir.

Projenin Teslimi

Projesi başarılı bulunan öğrenci jüri üyeleri tarafından istenebilecek düzeltmeleri yaptıktan sonra son raporun bez ciltli iki kopyasını hazırlamalıdır. Projenin başarılı sayılabilmesi için kopyalar tüm jüri üyelerine imzalatıldıktan sonra rapor dosylarını içeren iki CD ile birlikte bölüm sekreterliğine teslim edilmelidir.

Poster

Öğrencilerin sunum gününe kadar projeyi özetleyen bir poster hazırlamaları ve elektronik halini danışman ve jüri üyelerine sunum sonunda göstermeleri gerekmektedir. Sunumdan sonra AA notu alan öğrenciler posterlerini yüksekliği 72cm ve genişliği 48cm olacak şekilde bastırıp tezleriyle birlikte teslim etmelidir. Poster örneği aşağıdaki bağlantılarda bulunabilir.

Dokümanlar

Proje Tercih Formu