Bitirme Projesi

ISE 492 dersinde son sınıf öğrencilerinin lisans eğitimi boyunca kazandıkları bilgi ve becerileri uygulayabilecekleri ve yaratıcılıklarını kullanabilecekleri kapsamlı bir proje hazırlamaları gerekmektedir.

Projenin aşamaları ve izlenmesi gereken adımlar aşağıda özetlenmiştir.

ISE 492 Mezuniyet Projesi Uygulaması

ISE 492 dersi Bahar 2019 döneminden itibaren 2 dönemde tamamlanacaktır. Bahar 2019 dönemi sonunda mezun olacak olan ve şu anda ISE 492 dersine kayıt yaptırmış olan öğrenciler için bu uygulama geçerli değildir ve bu öğrenciler ISE 492 dersini 1 dönemde tamamlayacaklardır. Aşağıda belirtilen uygulama önümüzdeki dönem ISE 492 dersine kayıt olmayı planlayan öğrenciler için geçerlidir ve tüm detaylar aşağıda özetlenmiştir.

1. Dönem

105 kredi tamamlayan öğrenciler (yalnızca 7. ve 8.yarıyıl öğrencileri kayıt olabilirler) 4 kişilik gruplar halinde bu dönemde kendileri belirleyecekleri bir problem üzerinde (bir kurum ile ortak) çalışacaklardır. Öğrencilerin ilk dönem aşağıdaki aşamaları tamamlamaları beklenmektedir:

 • Kurum belirleme
 • Konu belirleme
 • Yöntem belirleme
 • Olası öğretim üyeleri ile görüşme
 • Veri toplama
 • Poster hazırlama ve sunma (Konu, kapsam, problem tanımı, ilgili literatür, elde edilen verileri içeren bir poster hazırlanmalı.)

1. Döneme ait zaman çizelgesi

İlgili dönemin:

 •  2. haftası sonunda başvuru dilekçesinin doldurulması
 •  3. haftası, dilekçe başvuruları kabul edilen öğrencilerin moodle üzerinden ISE 492_1 isimli derse kayıt olması
 • 8. haftası sonunda birlikte çalışılan kurum ve konunun moodle üzerinden ISE 492_1 isimli ders üzerinden çevrimiçi olarak bildirilmesi
 • Son günü konunun kullanılacak yöntem ve elde edilmiş verilerle birlikte literatür destekli olarak hazırlanmış bir posterin teslim edilmesi (moodle üzerinden ISE 492_1 dersine çevrimiçi olarak)
 • Final döneminde posterlerin tüm bölüm öğretim üyelerine sunulması

2. Dönem

Poster sunumunda başarılı olan grup ve öğrenciler, ilgili öğretim üyesi ile belirlenmiş konu üzerinde çalışmaya devam ederler.

2. Döneme ait zaman çizelgesi

İlgili dönemin:

 • Kayıt döneminde OBS üzerinden ISE 492 dersine kayıt olunması
 • 1. haftasında Moodle üzerinden ISE 492_2 dersine kayıt olunması
 • Bitmesine 1 ay kala ara raporun teslim edilmesi (basılı halinin bölüm sekreterliğine ve dijital kopyasının moodle üzerinden ISE 492_2 dersine çevrimiçi olarak)
 • Son günü projenin son halinin teslim edilmesi (3 adet basılı halinin bölüm sekreterliğine ve dijital kopyasının moodle üzerinden ISE 492_2 dersine  çevrimiçi olarak)
 • Final döneminde proje sunumunun tüm bölüm öğretim üyelerine sunulması
 • Başarılı olan projelerin gerekli düzeltmeler ile birlikte akademik takvimde belirtilmiş ilgili döneme ait harf notu verilmesi için belirlenen son güne kadar bölüm sekreterliğine teslim edilmesi
 • AA notunu almış projelerin akademik takvimde belirtilmiş ilgili döneme ait bütünleme sınavlarının son gününe kadar posterlerinin bölüm sekreterliğine teslim edilmesi

Dokümanlar

Proje Tercih Formu