Lisans Eğitim Amaçları ve Program Yeterlikleri

Lisans Eğitim Amaçları

Mezunlarımız,

 1. Endüstri ve Sistem Mühendisliğinin temel prensiplerini uygulayarak görev aldıkları sektörlerin problemlerinin çözümünde liderlik rolleri üstlenecek,
 2. Üretim ve servis sistemlerinin çözümleme, tasarım, uygulama ve geliştirilmesinde önemli bir rol oynayabilecek,
 3. Bilimsel araştırmalar yaparak Endüstri ve Sistem Mühendisliği konusunda bilgi üretimine katkıda bulunabileceklerdir.

 Lisans Program Yeterliklerimiz

 1. Matematik, fen bilimleri ve Endüstri ve Sistem Mühendisliği alanında yeterli altyapıya sahiptir.
 2. Endüstri ve Sistem Mühendisliği alanındaki karmaşık problemleri ayırt eder, modeller ve çözümler.
 3. Endüstri ve Sistem Mühendisliği alanındaki karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü belirlenen gereksinimleri karşılayacak şekilde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında tasarlar.
 4. Endüstri ve sistem mühendisliği alanındaki uygulamalar için bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilir; bu uygulamalar için modern teknik araçlar geliştirir ve/veya kullanır.
 5. Endüstri ve Sistem Mühendisliği alanındaki problemlerin analizi için deney tasarlar, yapar ve sonuçları yorumlar.
 6. Disipliniçi veya disiplinlerarası çalışmalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır.
 7. Bir yabancı dili (İngilizce) Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak Endüstri ve Sistem Mühendisliği ile ilgili bilgilere erişir, raporlar ve etkin bir şekilde karşı tarafa aktarır.
 8. Çağın sorunlarını ve bilim ve teknolojideki güncel gelişmeleri, veritabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanarak yakından takip eder ve sürekli kendini geliştirir.
 9. Mesleki konularda bilimsel ve etik değerlere sahiptir.
 10. Endüstri ve Sistem Mühendisliği alanında yenilikçi projeler ortaya çıkarır ve bu projeleri tüm boyutları ile düşünerek yönetir.
 11. Endüstri ve Sistem Mühendisliği uygulamalarının sağlık, çevre ve iş güvenliği üzerindeki etkilerini saptar ve Endüstri ve Sistem Mühendisliği çözümlerinin hukuksak sonuçlarının farkındadır.