Staj

Staj yapacak öğrenci staj yapacağı yeri kendi imkanları ile bulmak durumundadır. Üniversitemiz Kariyer Gelişim ve Mezunlarla İletişim Bölümü öğrencilere staj bulma konusunda destek vermektedir. Kariyer Gelişim ve Mezunlarla İletişim Müdürü bilgileri:

T: 0216 578 00 00/2629

F: 0216 578 00 51

Mail: duygu.halifeoglu@yeditepe.edu.tr

Aynı zamanda okulumuz dahilinde birçok öğrenci kulübü bu konuda kendi ağlarını oluşturmuştur. İhtiyaç duyan öğrencilerin bu kulüplerle bağlantıya geçmelerinde fayda var.

Zorunlu staj süresi 20 iş günüdür. Eğer yaptığınız stajın ve doldurduğunuz defterin geçerliliği hakkında bir şüpheniz yoksa fazladan defter doldurmanın sizin açınızdan bir getirisi olmayacaktır.

Staj günü hesaplanırken, İş Kanununda belirtildiği üzere fiili olarak çalışılan iş günü esas alınmalıdır. Resmi tatiller, Bayramlar vb. Özel günler staj günü olarak sayılmamaktadır.

Staj yapılacak yer belirlendikten sonra staja başlamadan en az 4 hafta önce aşağıda belirtilen belgeleri bölüm sekreterine teslim edilmelidir. Gerekli belgeler;

 1. Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 2. İkametgah Senedi
 3. 1 Adet Fotoğraf
 4. Taahhütname
 5. Stajyer onay formu
 6. Sağlık provizyon bilgi kağıdı (SGK E-Hizmetler sayfasından provizyon sorgulama-sağlık provizyon adımlarını takip ederek ulaşılabilir)
 7. Öğrenci Bağ-Kur’lu ise bilgilendirme taahhütnamesi

Başvuru

Başvuru ve Onay formundaki ilk sayfa doldurulur ve bölüm başkanına imzalatıldıktan sonra şirkete teslim edilir. İkinci sayfa ise şirket tarafından doldurulup bölüm sekreterine teslim edilir. Üçüncü sayfa ise (taahhütnameler) öğrenci tarafından doldurulur.
Ön bilgi formunda ilk sayfa şirket tarafından doldurulur. İkinci sayfada belirtilen evraklar eksiksiz bir şekilde tamamlandıktan sonra, doldurulup bölüm sekreterine teslim edilir.

Formlar

Öğrencilerin stajlarını yapacakları firma ve staj süresi belirlendiğinde Endüstri ve Sistem Mühendisliği Bölümü sekreterine dilekçelerini teslim etmeleri gerekmektedir.

Staj defterini doldururken;

 1. Defterde bulunması gereken bilgilerin sınırları tam anlamıyla sizin yapacağınız stajla belirlenecektir.
 2. Genel olarak gözlemlerinize dayanarak (İşi şahsen sizin gerçekleştirmiş olmanız gerekmez) süreçlerden, iş tanımlarından bahsedebilirsiniz.
 3. Staj defterini el yazısı ya da bilgisayar kullanarak yazabilirsiniz.
 4. Staj defteri İngilizce doldurulacaktır. Ancak karşılığını bulmakta zorlandığınız terimleri açıklamayla birlikte Türkçe ifade edebilirsiniz. Gerekli görülen yerlere bilgisayardan alınan çıktılar yapıştırılabilir.

Staj defteri ve anketlerin en geç 27 Eylül 2019 tarihinde 16:00‘a kadar Görkem Vardar’a teslim edilmesi gerekmektedir. Geç getirilen defterler kabul edilmeyecektir.

Stajyer değerlendirme raporunun (şirket tarafından doldurulacak) faks yoluyla gönderilmesi kabul edilir. Ancak faks ile ulaştırılması risk taşımaktadır. Tercihen kapalı bir zarf içinde defterle birlikte elden verilmesi daha uygundur.

Dokümanlar