Yüksek Lisans Programı

Bilimsel Hazırlık Programı

Endüstri Mühendisliği, Sistem Mühendisliği ya da benzeri bir alanda eğitim veren bölümlerden farklı bir bölümden lisans derecesi alan öğrencilerin lisansüstü programına başlamadan önce bilimsel hazırlık programını tamamlaması gerekmektedir. Ancak bazı durumlarda Endüstri Mühendisliği, Sistem Mühendisliği ya da benzeri bölümlerden mezun olan öğrenciler de bu programa tabi tutulabilir. Öğrencilerin Endüstri ve Sistem Mühendisliği Yüksek Lisans programı derslerine başlayabilmeleri için Anabilim Dalı’nın uygun görmesi durumunda bilimsel hazırlık programında yer alan MATH 281, ISE 222, ISE 302, ISE 352 ve ISE 361 derslerinin tümünü ya da bir kısmını almaları gerekebilir. Alınacak dersler daha önceki eğitim geçmişi göz önünde bulundurularak yüksek lisans danışmanı tarafından belirlenir. Bu derslerin en fazla iki dönem içinde başarıyla tamamlanmalıdır.

Yüksek Lisans Programı

Endüstri ve Sistem Mühendisliği Bölümü Yüksek Lisans Programı 21 kredilik ders yükü ve yüksek lisans tezinden oluşmaktadır. Mezun olabilmek için öğrencinin şu yükümlülükleri yerine getirmesi gerekmektedir: ESYE 501 ve ESYE 505 derslerini ve bunlara ek olarak ESYE 522 yada ESYE 552 derslerinden seçeceği birini alarak toplam üç zorunlu dersi başarıyla tamamlamak; kredisiz ESYE 590 seminer dersini tamamlamak; yüksek lisans tezi hazırlamak ve başarıyla sunmak. Ayrıca Yeditepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde belirtilen diğer şartlara uyulması zorunludur. Yüksek lisans programı aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

 Dersler Toplam Kredi  Toplam ECTS Kredisi
Genel Toplam  8 Ders 21  120
Zorunlu Dersler ESYE 501, ESYE 505, ESYE 522
veya
ESYE 501, ESYE 505, ESYE 552
9 30
Seminer ESYE 590 Kredisiz 2
Seçmeli Dersler 4 Ders (Danışmanın onayıyla) 12 28
Yüksek Lisans Tezi Var Kredisiz 30 x 2 dönem =60