Araştırma Grupları

Afet Sonrası Yardım Lojistiği


Araştırma grubumuz afet sonrası yardım dağıtımı, yaralı tahliyesi, tahliye trafiği, yol üzeri moloz temizleme ve yol erişimi konularında araştırmalar yapmaktadır. Bu alanda, matematiksel model geliştirme, büyük ölçekli problemler için sezgisel yöntemler oluşturma, ve performans testleri çalışmaları yürütülmektedir.

Enerji ve Kontrol


Ekibimiz içbükey optimizasyon ve doğrusal matris eşitsizliği kuramı, enerji sistemlerinin doğrusal ve karma tam sayılı programlama yöntemleriyle planlanması/yönetimi, sezgisel optimizasyon yöntemleriyle rüzgar enerjisi sistemlerinin planlaması ve akıllı kontrol sistemleri tasarımı konularında araştırmalar yapmıştır. Ayrıca enerji sistemlerinin model öngörülü kontrol, stokastik programlama ve dinamik programla yöntemleriyle kontrolü üzerine çalışmalar yapmaktadır.

Sağlık Sistemleri


Araştırma grubumuz hastane içi ve dışı alanlarda çeşitli servis ve süreçlerin analizine ve iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapmaktadır. Bu bağlamda, matematiksel model geliştirme, yapay zeka model ve algoritmaları oluşturma ve gerçek hayat problemleri üzerinde uygulama çalışmaları yapılmaktadır.

Global Optimizasyon


Araştırma grubumuz, özellikle içbükey olmayan kısıtsız ve kısıtlı global optimizasyon problemlerinde böl ve yönet prensiplerini kullanan metotlar geliştirmektedir. Metasezgisel çalışmaların yanında aralık matematiğini içeren bütünsel yaklaşımlar, kısıtlı, kısıtsız, karmaşık tam sayılı global optimizasyon problemleri için geliştirilmiştir.

Ulaştırma ve Lojistik


Araştırma grubumuz kara, hava ve deniz ulaşımı, toplu taşıma ve tesis yerleştirme konularında çalışmalar yapmaktadır. Bu alanda, matematiksel model geliştirme, büyük ölçekli problemler için sezgisel yöntemler oluşturma ve gerçek hayat problemleri üzerinde uygulama çalışmaları yürütülmektedir.

Sistem Dinamiği


Araştırma grubumuz sosyo-ekonomik sorunların dinamik sistem kuramı kullanılarak modellenmesini, analizini ve iyileştirilmesini hedeflemektedir. Endüstriyel, yönetimsel ve çevresel sorunlar sistem düşüncesi ve bilgisayar benzetimi kullanılarak modellenir ve çözülür.