\ Dersler

Endüstri ve Sistem Mühendisleri için Veri Bilimi

Bu dersin amacı istatistik, veri analizi ve makine öğrenmesi konularının birbirleri ile etkileşimini modern veri bilimi araçları ile incelemek ve veri toplamadan öğrenme algoritmalarının geliştirilmesine kadar olan veri bilimi sürecine yer vermektir. Derste işlenen konular arasında: R ile programlamaya giriş; veri manipülasyonu ve eksik veri analizi; keşfedici veri analizi ve veri görselleştirme; çıkarsamalı istatistiksel; denetimli ve denetimsiz makine öğrenmesi; konuları […]

Girişimcilik ve Yenilikçilik Yönetimi

Bu derste öğrenciler, Girişimcilik ve Yenilikçilik Yönetiminin ilkelerini, yöntem ve uygulamalarını öğreneceklerdir. Bu hedeflere ulaşmak için ders dört modüle ayrılmıştır. İlk üç modül, üç alanı kapsamaktadır: icat-buluşculuk, yenilikçi fikir ve uygulamalar, yeniliğin yayılımı ve paylaşım. Dördüncü ve son modül yenilikçiliğin geliştirilmesi ve süreçlerini kapsamaktadır.

Verimlilik Analizi

Bu dersin amacı, öğrencilerin verimlilik ve verimlilik ölçümlerinde kullanılan ilke ve tekniklerin yanı sıra iş etüdü ve insan-makine sistemi tasarımı ve etkileşimine uygulamalarını öğretmektir. Amaç, öğrencileri farklı endüstrilerdeki verimliliği artırmak için yöntem çalışması, iş ölçümü ve hareket araştırması tekniklerini kullanma ve uygulama becerisi kazandırmaktır.

Yeterlik Sınavına Hazırlık

Bu derste öğrenci doktora yeterlik sınavına hazırlanmak için bağımsız bir çalışma yürütür.  Dersin sonunda uygulanan yazılı ve sözlü yeterlik sınavında öğrenci kendi alanındaki temel konular hakkında yeterli bilgiye sahip olduğunu ve doktora tezine yönelik bir bilimsel araştırmayı yürütebileceğini göstermelidir.

Endüstri ve Sistem Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları

Endüstri ve Sistem Mühendisliği’nde kullanılan temel bilgisayısal metodlara giriş ve bu metodların optimizasyon, nümerik analiz, ağ akış problemleri, tesis yerleştirme ve envanter kontrolü gibi alanlarda uygulamaları. Ders içeriği C programlama dili ve MATLAB laboratuar çalışmalarıyla desteklenmektedir.

Bilgisayar Destekli Üretim Sistemleri

Bilgisayar destekli imalat terminolojisi; Bilgisayar destekli tasarım; Bilgisayar destekli imalat; Geometrik tolerans; parça tasarımı spesifikasyonları; Süreç mühendisliği; imalat araçları; hızlı kalıp değişimi; Endüstriyel kontrol ve PLC; Veri iletimi ve yerel ağlar; NC and CNC temelleri; hızlı yeni ürün tasarımı ve sondan gelim mühendisliği; endüstriyel robotik.

Matematiksel Modelleme

Yöneylem araştırması kapsamındaki problemlerin çözümünde kullanılan lineer, nonlineer, tamsayılı, Markov zinciri gibi matematiksel modeller; bu modellerin üretim, finansal planlama, dağıtım gibi alanlarda uygulamaları; elde edilen matematiksel modellerin karmaşıklığı ve bu modellerin çözümü kullanılan teknikleri vurgulanmaktadır.

Sayfa 1 / 912345...Last »

Yeditepe Üniversitesi, Endüstri ve Sistem Mühendisliği
26 Ağustos Yerleşimi, Kayışdağı Cad. 34755 Ataşehir, İstanbul

(216) 578 04 50 info@sye.yeditepe.edu.tr