\ Dersler

Mühendislik Projesine Giriş

Önkoşul: Son Sınıf Öğrencisi Olmak.

Çizge Kuramı ve Ağ Akışları

Bu dersin amacı; temel çizge kuramı ve ağ akışları kavramlarının tanımlanması, önemli çizge kuramı ve ağ akış problemlerinin yapısının ortaya konulması ve bunların çözümüne yönelik kullanılan yöntemlerin kavranmasını sağlamaktır. Derste işlenen konular hem çizge kuramının ve hem de ağ akışlarının bilinen önemli problemlerinin yapısı ve çözümüne yönelik yaklaşımlardan oluşacaktır. Özellikle, en kısa yol problemi, en küçük kapsarağaç problemi, en büyük […]

Rassal Süreçler

Bu ders, öğrencilerin çeşitli rassal süreçlerde kullanılan modellerin oluşturulmasında ve kullanılmasında önemli olan matematiksel prensiplerin ve yöntemlerin edinmesini amaçlamaktadır. Derste Poisson süreçleri, Yenileme süreçleri, Kesikli ve Kesiksiz Markov Süreçlerinin yanısıra, Brown devinimi ve Rassal Yürüyüşler incelenecektir. Stokastic Süreçlerin uygulamaları ise örneklerle pekiştirilecektir. Yüksek Lisans Bologna Bilgi Paketi  

Endüstri ve Sistem Mühendisleri için Veri Bilimi

Bu dersin amacı istatistik, veri analizi ve makine öğrenmesi konularının birbirleri ile etkileşimini modern veri bilimi araçları ile incelemek ve veri toplamadan öğrenme algoritmalarının geliştirilmesine kadar olan veri bilimi sürecine yer vermektir. Derste işlenen konular arasında: R ile programlamaya giriş; veri manipülasyonu ve eksik veri analizi; keşfedici veri analizi ve veri görselleştirme; çıkarsamalı istatistiksel; denetimli ve denetimsiz makine öğrenmesi; konuları […]

Girişimcilik ve Yenilikçilik Yönetimi

Bu derste öğrenciler, Girişimcilik ve Yenilikçilik Yönetiminin ilkelerini, yöntem ve uygulamalarını öğreneceklerdir. Bu hedeflere ulaşmak için ders dört modüle ayrılmıştır. İlk üç modül, üç alanı kapsamaktadır: icat-buluşculuk, yenilikçi fikir ve uygulamalar, yeniliğin yayılımı ve paylaşım. Dördüncü ve son modül yenilikçiliğin geliştirilmesi ve süreçlerini kapsamaktadır.

Verimlilik Analizi

Bu dersin amacı, öğrencilerin verimlilik ve verimlilik ölçümlerinde kullanılan ilke ve tekniklerin yanı sıra iş etüdü ve insan-makine sistemi tasarımı ve etkileşimine uygulamalarını öğretmektir. Amaç, öğrencileri farklı endüstrilerdeki verimliliği artırmak için yöntem çalışması, iş ölçümü ve hareket araştırması tekniklerini kullanma ve uygulama becerisi kazandırmaktır.

Yeterlik Sınavına Hazırlık

Bu derste öğrenci doktora yeterlik sınavına hazırlanmak için bağımsız bir çalışma yürütür.  Dersin sonunda uygulanan yazılı ve sözlü yeterlik sınavında öğrenci kendi alanındaki temel konular hakkında yeterli bilgiye sahip olduğunu ve doktora tezine yönelik bir bilimsel araştırmayı yürütebileceğini göstermelidir.

Sayfa 1 / 912345...Last »

Yeditepe Üniversitesi, Endüstri ve Sistem Mühendisliği
26 Ağustos Yerleşimi, Kayışdağı Cad. 34755 Ataşehir, İstanbul

(216) 578 04 50 info@sye.yeditepe.edu.tr