\ Endüstri ve Sistem Mühendisliği için İstatistik

Endüstri ve Sistem Mühendisliği için İstatistik (ISE 254)

EĞİTİMCİ:

tula
Ali Taylan Ula
Prof. Dr.

ASİSTAN:

seda baş
Seda Baş Güre
Lisansüstü Bursiyer

Betimsel istatistik, rassal örnekleme, örnek dağılımları, nokta tahminleri, güven aralıkları, hipotez testleri, uygunluk testleri, bağımsızlık testleri, doğrusal regresyon ve korelasyon, istatistiksel paket uygulamaları.

KATEGORİ:
Lisans, Zorunlu
KREDİ:
(3,2,0) 4
ECTS:
8
ÖNKOŞULLAR:

Yeditepe Üniversitesi, Endüstri ve Sistem Mühendisliği
26 Ağustos Yerleşimi, Kayışdağı Cad. 34755 Ataşehir, İstanbul

(216) 578 04 50 info@sye.yeditepe.edu.tr