\ Endüstri ve Sistem Mühendisliği için İstatistik

Endüstri ve Sistem Mühendisliği için İstatistik (ISE 254)

EĞİTİMCİ:

Ali Taylan Ula
Prof. Dr.

ASİSTAN:

Ömer Gündüz
Lisansüstü Bursiyer

Betimsel istatistik, rassal örnekleme, örnek dağılımları, nokta tahminleri, güven aralıkları, hipotez testleri, uygunluk testleri, bağımsızlık testleri, doğrusal regresyon ve korelasyon, istatistiksel paket uygulamaları.

KATEGORİ:
Lisans, Zorunlu
KREDİ:
(3,2,0) 4
ECTS:
8
ÖNKOŞULLAR:

Yeditepe Üniversitesi, Endüstri ve Sistem Mühendisliği
26 Ağustos Yerleşimi, Kayışdağı Cad. 34755 Ataşehir, İstanbul

(216) 578 04 50 info@sye.yeditepe.edu.tr