\ Karar Analizi

Karar Analizi (ISE 432)

EĞİTİMCİ:

Semih Yalçındağ
Dr.Öğr.Üyesi
Bölüm Başkanı

ASİSTAN:

Duygun Fatih Demirel
Lisansüstü Bursiyer

Bu dersin amacı karmaşık gerçek problemlerin analizi ve çözümünde karar kuramının uygulanabilmesi için gereken bilgi , yöntem ve kuramlara yer vermektir. Ders aşağıdaki amaçlar doğrultusunda tasarlanmıştır 1. Karar Problemlerin Modelenmesi : Kara probleminin oluşturan unsurlar,:Karar probleminin yapılandırılması, Duyarlılık Analizi. 2. Belirsizliğin Modellenmesi. Olasılık kuramı temelleri, Kuramsal modeller, veri analizi, Bilginin Değeri. 3. Tercihlerin Modellenmesi: Tercih modelleri ile ilgili temel kavramlar.

KATEGORİ:
Lisans, Zorunlu
KREDİ:
(2,1,1) 3
ECTS:
6
ÖNKOŞULLAR:

Yeditepe Üniversitesi, Endüstri ve Sistem Mühendisliği
26 Ağustos Yerleşimi, Kayışdağı Cad. 34755 Ataşehir, İstanbul

(216) 578 04 50 info@sye.yeditepe.edu.tr