\ Kombinatorik Eniyileme

Kombinatorik Eniyileme (ESYE 621)

Bu ders kombinatorik optimizasyon algoritmalarının dizayn ve analizi üzerinedir. İşlemsel karmaşıklık, P ve NP problem sınıfları, NP-tamlık, komşuluk, yerel ve küresel eniyilik, algoritma analizi konuları üzerinde durulan konular arasındadır. Polinom zamanda çözülebilen problemler için geliştirilmiş pekin algoritmaların yanısıra NP-tam problemlere yönelik yerel arama algoritmaları ve metasezgisel yaklaşımlara (tabu arama, genetik / memetik algoritmalar, tavlama benzetimi) da yer verilir.

Yüksek Lisans Bologna Bilgi Paketi

Doktora Bologna Bilgi Paketi

KATEGORİ:
Doktora, Seçmeli
KREDİ:
(3+0+0) 3
ECTS:
10

Yeditepe Üniversitesi, Endüstri ve Sistem Mühendisliği
26 Ağustos Yerleşimi, Kayışdağı Cad. 34755 Ataşehir, İstanbul

(216) 578 04 50 info@sye.yeditepe.edu.tr