\ Sistem Mühendisliği Metodolojisi

Sistem Mühendisliği Metodolojisi (ESYE 505)

Bu dersin amacı, lisansüstü öğrencilerine sistem mühendisliği metodolojisi ve bazı uygulamalarını tanıtmaktır. Dersin içeriği şu şekildedir: Giriş kavramları; sistem düşüncesi; sistem yaşam döngüsü; sistem modelleme ve analizi; yaşam döngüsü maliyetlendirme; sistem güvenilirliği ve etkinliği; çözüm tasarımı; çözüm uygulanması. Derste, üretim ve süreç endüstrileri, hizmet sistemleri, bilgi sistemleri ve savunma sistemleri ile ilgili çeşitli vaka çalışmaları üzerinde tartışılacaktır.

Yüksek Lisans Bologna Bilgi Paketi

Doktora Bologna Bilgi Paketi

KATEGORİ:
Yüksek Lisans, Doktora, Zorunlu
KREDİ:
(3+0+0) 3
ECTS:
10

Yeditepe Üniversitesi, Endüstri ve Sistem Mühendisliği
26 Ağustos Yerleşimi, Kayışdağı Cad. 34755 Ataşehir, İstanbul

(216) 578 04 50 info@sye.yeditepe.edu.tr