\ Zaman Serileri Analizi Ve Öngörüsü

Zaman Serileri Analizi Ve Öngörüsü (ESYE 648)

Durağanlık. Otokovaryans ve otokorelasyon fonksiyonları. Genel doğrusal model. Durağan modeller: AR, MA, ARMA. Model belirlemesi. Tahmin. Kontroller. Durağan olmayan modeller: ARIMA. Mevsimsel modeller. Öngörü. İstatistiksel paket uygulamaları.

Önkoşul: ISE 254 seviyesinde istatistik bilgisi.

Yüksek Lisans Bologna Bilgi Paketi

Doktora Bologna Bilgi Paketi

KATEGORİ:
Doktora, Seçmeli
KREDİ:
(3+0+0) 3
ECTS:
10

Yeditepe Üniversitesi, Endüstri ve Sistem Mühendisliği
26 Ağustos Yerleşimi, Kayışdağı Cad. 34755 Ataşehir, İstanbul

(216) 578 04 50 info@sye.yeditepe.edu.tr