2019 Güz Döneminde ISE 400 (Yaz Stajı) dersini alan öğrenciler tıklayınız.

Staj defteri ve anketinin en geç 29 Eylül 2019 tarihinde 16:00’a kadar teslim edilmesi gerekmektedir.  Geç getirilen defterler kabul edilmeyecektir. Defter teslimi A507 No’lu odaya Görkem Vardar’a teslim edilecektir.