Yeditepe Üniversitesi Endüstri ve Sistem Mühendisliği Bölümü’nde açık lisansüstü bursiyer pozisyonları bulunmaktadır.

Yeditepe Üniversitesi Endüstri ve Sistem Mühendisliği Bölümü’nde açık lisansüstü bursiyer pozisyonları bulunmaktadır.

Yeditepe Üniversitesi Endüstri ve Sistem Mühendisliği Bölümü’nde açık lisansüstü bursiyer pozisyonları bulunmaktadır.

Adayların Endüstri veya Endüstri ve Sistem Mühendisliği programından lisans derecesine sahip olmaları gerekmektedir. Adayların ayrıca aktif olarak lisansüstü öğrenci statüsünde bulunmaları veya lisansüstü bir programdan kabul edilmiş olmaları gerekmektedir. Yeditepe Üniversitesi dışında başka bir kurumda lisansüstü programa kayıtlı olan adayların ders ve/veya tez toplantılarına katılmak için izin alabilmeleri konusunda kolaylık sağlanmaktadır.

İlgilenen adayların öz-geçmişlerini, lisans ve varsa yüksek lisans diplomalarının birer kopyalarını, transkriptlerini, 2 adet referans mektuplarını, ALES ve Dil Belgelerini Yeditepe Üniversitesi Endüstri ve Sistem Mühendisliği Bölümü Başkanlığına (dtuzun@yeditepe.edu.tr) e-posta yolu ile göndermeleri gerekmektedir.