\ Duygun Fatih Demirel

Duygun Fatih Demirel

Lisansüstü Bursiyer

Lisans
: Yeditepe Üniversitesi Endüstri ve Sistem Mühendisliği

1410 A510

Etkinlikler

Projeler

Yayınlar

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 • Demirel, D.F.Basak, M,“A Fuzzy Bi-level Method for Modeling Age-Specific Migration” Socio-Economic Planning Sciences. Accepted, 2018.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (proceeding) basılan bildiriler

 • Demirel, D.F., and Basak, M., “Forecasting International Migration Based on a Hybrid Fuzzy and Bayesian Method”. 29th European Conference on Operational Research, Valencia, Spain  (2018).

 • Demirel, D. F.Basak,M,  “Migration Modeling via Higher Order Singular Value Decomposition”,  KEKAMCONF 2017 – 2nd International Migration in the 21st Century Conference, İstanbul, Ekim 2017.

 • Demirel, D. F.Basak,M,  “A Higher Order Fuzzy Lee-Carter Method for Modeling Human Migration”,  The 5th International Fuzzy System Syposium, Ankara, Ekim 2017.

 • Demirel, D.F., and Basak, M., “Human Mortality and Fertility Modeling with a Fuzzy Approach Based on Singular Value Decomposition Technique”. 8th European Conference on Operational Research, Poznan, Poland (2016).

 • Demirel, D. and Basak, M.. A Modified Fuzzy Lee-Carter Method for Modeling Human Mortality. In Proceedings of the 7th International Joint Conference on Computational Intelligence (IJCCI 2015) – Volume 2: FCTA, pages 17-24. ISBN: 978-989-758-157-1.

 • Demirel, D.F., Gonul, E.D., Basak, M., 2013. Economic Costs of Violence against Young Children in Turkey, in: Proceedings of 13th ISPCAN European Regional Conference on Child Abuse and Neglect, Dublin, Ireland.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 • Demirel, D. F., Basak,M,  “Doğum Oranı Modellemesi ve Tahmini İçin Bir Bulanık Zaman Serisi Yöntemi” YAEM 2017, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, Temmuz 2017.

 • Demirel, D. F., Basak, M., “Ölüm oranı tahmini için bir uyarlanmış Lee-Carter modeli” YAEM 2015, ODTÜ, Ankara, Eylül 2015.

 • Demirel, D. F., Özdamar, L., “Simulated Annealing for Constrained Optimization” YAEM 2010, Sabanci Üniversitesi, Istanbul, Temmuz 2010.

Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

 • Demirel D.F., Basak M. (2018) Migration Modeling via Higher-Order Singular Value Decomposition. In: Turkan Ipek I.Z, Goularis G. (eds) International Migration and Challenges in the Beginning of the Twenty-First Century. Lexington Books, Lanham, Maryland.

 • Demirel D.F., Basak M. (2017) Human Mortality Modeling with a Fuzzy Approach Based on Singular Value Decomposition Technique. In: Merelo J. et al. (eds) Studies in Computational Intelligence, vol 669. Springer, Cham.

Diğer Yayınlar

Konferans Sunumları

 • Basak, M., Demirel, D. F., Gonul, E. D., “Türkiye’de Küçük Çocuklara Yönelik Şiddetin Maliyeti” Türkiye’de 0-8 Yaş Arası Çocuğa Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması Konferansı, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, Mayıs 2014.

Yeditepe Üniversitesi, Endüstri ve Sistem Mühendisliği
26 Ağustos Yerleşimi, Kayışdağı Cad. 34755 Ataşehir, İstanbul

(216) 578 04 50 info@sye.yeditepe.edu.tr