\ Deniz Taşımacılığında Dağıtım Ağı Tasarımı

Deniz Taşımacılığında Dağıtım Ağı Tasarımı

T. Öncan, D. Tüzün Aksu, G. Şahin

Bu projede, deniz taşımacılığı yapan bir şirketin orta vadede yapacağı tarifeli seferlerin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu seferler, şirketin hizmet vermeyi planladığı limanlar arasında gerçekleşmesi öngörülen taşıma taleplerine cevap verecek şekilde planlanmalıdır. Taktik düzeyde yapılan bu planlama sırasında gerçek müşteri talepleri değil, tahmini iş hacimleri kullanılarak düzenli sefer tarifeleri tasarlanır. Bu nedenle, ele alınan problem operasyonel seviyede bir gemi rotalama problemi olmayıp orta vadede müşterilere sunulacak tarifeli seferlerin güzergahlarının belirlenmesini amaçlar. Bu seviyede öngörülen taşıma taleplerinin tamamının şirket tarafından karşılanması gerekmemektedir. Karşılanmayan taleplerin başka şirketler tarafından gerek deniz, gerekse alternatif taşıma yöntemleriyle taşınması mümkündür. Ayrıca, iki liman arasındaki toplam talebinin bir tek gemi seferi tarafından taşınması da gerekmemekte, bu talep birkaç gemi seferi arasında bölüştürülebilmektedir. Bu dağıtım ağı tasarımı probleminin gerçekçi boyutlardaki örneklerini optimal olarak çözmek mümkün olmadığından çözüm için matematiksel modelleme bazlı yaklaşık yöntemler ve metasezgisel algoritmalar tercih edilmiştir.

BAŞLANGIÇ:
2010
BİTİŞ:
2012
PROJE NO:
109M139
KURUM:
TÜBİTAK 1001
DURUM:
Tamamlandı

Yeditepe Üniversitesi, Endüstri ve Sistem Mühendisliği
26 Ağustos Yerleşimi, Kayışdağı Cad. 34755 Ataşehir, İstanbul

(216) 578 04 50 info@sye.yeditepe.edu.tr