\ HOPS : Afet Sonrası İlk Yardım İçin Çevrimiçi Helikopter Operasyon Planlama Sistemi

HOPS : Afet Sonrası İlk Yardım İçin Çevrimiçi Helikopter Operasyon Planlama Sistemi

L. Özdamar, O. Demir

Afet Sonrası İlk Yardım için Çevrimiçi Helikopter Operasyon Planlama Sistemi projesi (HOPS), matematiksel modelleme, Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) ve kümeleme algoritmaları kullanılarak afet sonrası ilk yardım malzemesi ve/veya sağlık personeli dağıtımını ve yaralı tahliye işlemini koordine edecek bir yazılım geliştirmeyi amaçlamaktadır. Öngörülen sistemde helikopterler dahil her türlü aracın taşıma için kullanılabileceği düşünülmüştür. Afet sonrası ilk yardım modellerinin ticari taşımacılık modellerinden çok farklı bir yapıda olduğu literatürde gösterilmiştir. Bu nedenle ilk yardım modellerinin çözüm yöntemlerini içeren çalışmalar henüz gelişme evresindedir. Ayrıca afetin boyutuna bağlı olarak büyük ölçekli yardım ağlarının çözümünün elde edilebilmesi için son derece verimli performansı olan algoritmalar önerilmelidir. Bu çalışmada, alanındaki en verimli modeli tanımlayan özgün bir matematiksel model kullanılacak ve bu modeli baz alan paralel bir kümeleme algoritması tasarlanacaktır. Bu çözüm sisteminin hızlı ve operasyon maliyetleri açısından en iyi çözümleri üreteceği öngörülmektedir. Proje ön çalışmalarına başlanmış olup, önerilen çözüm sisteminin test aşamasına gelinmiştir. Bu etkin çözüm algoritmaları sayesinde binlerce dağıtım noktası olan geniş bir tıbbi yardım ve aşılama ağını ve yüzlerce helikopteri kapsayan lojistik planları çok kısa bir sürede oluşturulabilecektir.
Yukarıda belirtildiği gibi, projenin amacı, Afet Yönetimi Merkezinin internet üzerinden kullanabileceği ve Coğrafi Bilgi Sistemlerine (CBS) entegre olmuş bir Helikopter Operasyon Planlama Sistemi (HOPS) geliştirmektir. HOPS’a erişim, afet koşulları göz önüne alınarak olabildiğince geniş bir platform desteğiyle sağlanacaktır. Bu nedenle veri girişi için, ağ bağlantılı masaüstü uygulamaları ile web, SMS ve mobil telefon tabanlı platformlar (Android, Windows CE) kullanılabilecektir. HOPS sayesinde Afet Yönetimi Merkezi, yaralı ve ihtiyaç bilgileri CBS tabanlı sisteme internet veya SMS ile ulaştıkça, birkaç dakikalık bir zaman dilimi içerisinde en etkin helikopter operasyon planlarını dinamik olarak oluşturabilecek ve acil tıbbi yardımı kısa zamanda istek noktalarına ulaştırabilecektir.

BAŞLANGIÇ:
2011
BİTİŞ:
2014
PROJE NO:
110M578
KURUM:
TÜBİTAK 1001
DURUM:
Tamamlandı

Yeditepe Üniversitesi, Endüstri ve Sistem Mühendisliği
26 Ağustos Yerleşimi, Kayışdağı Cad. 34755 Ataşehir, İstanbul

(216) 578 04 50 info@sye.yeditepe.edu.tr