\ Projeler

Bulanık Mantığa Dayalı Yatan Hasta Tahmini

Free

Bu projede Singapur Sağlık Bakanlığı nezdinde ulusal bazda devlet hastanelerinde geleceğe yönelik yıllık yatan hasta tahmini yapılmıştır. Eldeki verilerin sayısal azlığı nedeniyle bulanık mantığa dayalı doğrusal regresyon yöntemi ile 10 yıllık yatan hasta projeksiyonu başarı ile gerçekleştirilmiştir.

At 00:00

Deniz Taşımacılığında Dağıtım Ağı Tasarımı

Free

Bu projede, deniz taşımacılığı yapan bir şirketin orta vadede yapacağı tarifeli seferlerin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu seferler, şirketin hizmet vermeyi planladığı limanlar arasında gerçekleşmesi öngörülen taşıma taleplerine cevap verecek şekilde planlanmalıdır. Taktik düzeyde yapılan bu planlama sırasında gerçek müşteri talepleri değil, tahmini iş hacimleri kullanılarak düzenli sefer tarifeleri tasarlanır. Bu nedenle, ele alınan problem operasyonel seviyede bir gemi rotalama problemi olmayıp […]

At 00:00

HOPS : Afet Sonrası İlk Yardım İçin Çevrimiçi Helikopter Operasyon Planlama Sistemi

Free

Afet Sonrası İlk Yardım için Çevrimiçi Helikopter Operasyon Planlama Sistemi projesi (HOPS), matematiksel modelleme, Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) ve kümeleme algoritmaları kullanılarak afet sonrası ilk yardım malzemesi ve/veya sağlık personeli dağıtımını ve yaralı tahliye işlemini koordine edecek bir yazılım geliştirmeyi amaçlamaktadır. Öngörülen sistemde helikopterler dahil her türlü aracın taşıma için kullanılabileceği düşünülmüştür. Afet sonrası ilk yardım modellerinin ticari taşımacılık modellerinden […]

At 00:00

Su Kalitesinin Sürdürülebilir Yönetimi

Free

Bu projede Alman Akzo Nobel, Alman Ford, ve Italyan Enichem şirketlerinin katkıları ve AB Araştırma-Geliştirme fonunun desteği ile Hollanda kökenli araştırma kurumu TNO tarafından yönetilen ve çeşitli AB ülkelerinin yer aldığı konsortiyumda yer alınmıştır. Projenin amacı topraktan diffuze olan yeraltı su kaynaklarında oluşan kirlilik bölgelerinin tespiti ve ilgili sanayi arazilerinin temizlenmesidir. Projede bulanık mantığa dayalı geometrik bir kirlilik haritası oluşturma […]

At 00:00

Tam Sayılı Doğrusal Olmayan Problemlerde Interval Metotları

Free

Bu çalışmada (konveks olmayan) doğrusal olmayan tam sayılı karma problemlerin (MINLP) çözümü için aralık bölme metoduna dayalı bir algoritma önerilmektedir. MINLP problemleriyle enerji, lojistik, kimya, çevre ve inşaat mühendisliği gibi alanlarda sıklıkla karşılaşıldığından bu problemlerin çözümü önem taşımaktadır. Literatürde MINLP için tam çözüm sağlayan ve sezgisel metotlarla yakınsayan algoritmalar mevcuttur. Tam sonuç veren algoritmaların çoğu dal-sınır metoduna ve onun değişik […]

At 00:00
Sayfa 2 / 212

Yeditepe Üniversitesi, Endüstri ve Sistem Mühendisliği
26 Ağustos Yerleşimi, Kayışdağı Cad. 34755 Ataşehir, İstanbul

(216) 578 04 50 info@sye.yeditepe.edu.tr