\ Tam Sayılı Doğrusal Olmayan Problemlerde Interval Metotları

Tam Sayılı Doğrusal Olmayan Problemlerde Interval Metotları

L. Özdamar, O. Demir, N. Gülcan, B. Ergüneş

Bu çalışmada (konveks olmayan) doğrusal olmayan tam sayılı karma problemlerin (MINLP) çözümü için aralık bölme metoduna dayalı bir algoritma önerilmektedir. MINLP problemleriyle enerji, lojistik, kimya, çevre ve inşaat mühendisliği gibi alanlarda sıklıkla karşılaşıldığından bu problemlerin çözümü önem taşımaktadır. Literatürde MINLP için tam çözüm sağlayan ve sezgisel metotlarla yakınsayan algoritmalar mevcuttur. Tam sonuç veren algoritmaların çoğu dal-sınır metoduna ve onun değişik türevlerine dayanmaktadır. Aralık Bölme Metoduna (ABM) dayalı bir algoritmanın önerildiği bu çalışmada iki adet ağaç arama stratejisi (enine arama ve karma enine/derin öncelikli arama) ve üç adet değişken seçme metodu test edilmiştir. Bu değişken seçme metotlarının iki tanesi özgün olup, değişkenleri birtakım özelliklerine göre hiyerarşik olarak önceliklendirmektedir. ABM bir dizi MINLP problemine uygulanmıştır ve ilk sonuçlar metodun performansının umut verici olduğunu göstermiştir.

BAŞLANGIÇ:
2013
BİTİŞ:
2014
PROJE NO:
113M477
KURUM:
TÜBITAK 1001
DURUM:
Tamamlandı

Yeditepe Üniversitesi, Endüstri ve Sistem Mühendisliği
26 Ağustos Yerleşimi, Kayışdağı Cad. 34755 Ataşehir, İstanbul

(216) 578 04 50 info@sye.yeditepe.edu.tr