\ Afet Sonrası Yardım Lojistiği

Afet Sonrası Yardım Lojistiği

Araştırma grubumuz afet sonrası yardım dağıtımı, yaralı tahliyesi, tahliye trafiği, yol üzeri moloz temizleme ve yol erişimi konularında araştırmalar yapmaktadır. Bu alanda, matematiksel model geliştirme, büyük ölçekli problemler için sezgisel yöntemler oluşturma, ve performans testleri çalışmaları yürütülmektedir.

Araştırma Grubu Üyeleri

 • Prof. Dr. Linet Özdamar (Yeditepe Ü.)
 • Doç. Dr. Dilek Tüzün Aksu (Yeditepe Ü.)
 • Yard. Doç. Dr. Onur Demir (Yeditepe Ü.)
 • Yard. Doç. Dr. Mustafa Alp Ertem (Çankaya Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Gülay Barbarosoğlu (Boğaziçi Üniversitesi)

Tez Öğrencileri

 • Ahmet Çevik (Yüksek Lisans, Yeditepe Ü.)
 • Dr. Wei Yi (Doktora, Nanyang Tech, Singapore)
 • Erdinç Bakır (Yüksek Lisans, Yeditepe Ü.)
 • Samet Yılmaz (Doktora, Yeditepe Ü.)
 • Biket Ergüneş (Doktora, Yeditepe Ü.)
 • Elifcan Yaşa (Doktora, Yeditepe Ü.)
 • Cansu Şahin (Lisans, Yeditepe Ü.)
 • İpek Keskinalp (Lisans, Yeditepe Ü.)

Projeler

Yayınlar

 • L. Ozdamar and A. Ertem, “Models, Solutions and Enabling Technologies in Humanitarian Logistics”, European Journal of Operational Research,  244 , pp. 55-65, 2015.

 • Dilek Tüzün Aksu, Linet Özdamar, “A mathematical model for post-disaster road restoration: Enabling accessibility and evacuation”, Transportation Research Part E, vol. 61, pp.56-67, 2014 (doi: 10.1016/j.tre.2013.10.009).

 • Linet Ozdamar, Dilek Tuzun Aksu, Biket Ergunes, “Coordinating Debris Cleanup Operations in Post Disaster Road Networks”, Socio-Economic Planning Sciences, vol.48, pp.249-262, 2014 (doi: 10.1016/j.seps.2014.08.001).

 • L. Özdamar, O. Demir, E. Bakir, and S. Yilmaz, “Hierarchical Optimization for Helicopter Mission Planning in Large-Scale Emergencies,Handbook of Emergency Response: A Human Factors and Systems Engineering Approach”, Eds. A B. Badiru, L Racz, CRC Press, 2013.

 • L. Özdamar and O. Demir, “A Hierarchical Cluster and Route Heuristic for Large Scale Disaster Relief Logistics Planning”, Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 48, pp. 591-602, 2012.

 • L. Özdamar, “Planning helicopter logistics in disaster relief”, OR Spektrum, Vol. 33 (3), 655-672, DOI: 10.1007/s00291-011-0259-y , 2011.

 • L. Özdamar, C.S. Pedamallu, “A Comparison of Two Mathematical Models for Earthquake Relief Logistics”, International Journal of Logistics Systems and Management,Vol. 10, No. 3, 361-373, 2011.

 • L. Özdamar, W. Yi, “Greedy Neighborhood Search for Disaster Relief and Evacuation Logistics”, IEEE Intelligent Systems, Vol. 23(1), 14-23, Jan/Feb. 2008.

 • W. Yi, L. Özdamar, “A Dynamic Logistics Coordination Model for Evacuation and Support in Disaster Response Activities”, European Journal of Operational Research, 179 (3), 1177-1193, 2007.

 • L. Özdamar, E. Ekinci, B. Kucukyazici, “Emergency logistics planning in natural disasters”, Annals of OR, 129, 217–245, 2004.

 • W. Yi, L. Özdamar, “Fuzzy Modeling for Coordinating Logistics in Emergencies”, International Scientific Journal of Methods and Models of Complexity, Special Issue on Societal Problems in Turkey, 7(1), 2004.

 • G. Barbarosoglu, L. Özdamar, A. Çevik, “An interactive approach for hierarchical analysis of helicopter logistics in disaster relief operations”, European Journal of Operational Research, 140, 118-133, 2002.

 • G. Barbarosoglu, L. Özdamar, “A Fuzzy interactive approach for helicopter logistics planning in military operations”, Polish Military Bulletin (BIULETYN Wojskowej Akademii Techniczej), Vol. L, Nr. 2-3, 17-33, 2001.

Yeditepe Üniversitesi, Endüstri ve Sistem Mühendisliği
26 Ağustos Yerleşimi, Kayışdağı Cad. 34755 Ataşehir, İstanbul

(216) 578 04 50 info@sye.yeditepe.edu.tr