\ Sistem Dinamiği

Sistem Dinamiği

Araştırma grubumuz sosyo-ekonomik sorunların dinamik sistem kuramı kullanılarak modellenmesini, analizini ve iyileştirilmesini hedeflemektedir. Endüstriyel, yönetimsel ve çevresel sorunlar sistem düşüncesi ve bilgisayar benzetimi kullanılarak modellenir ve çözülür.

Araştırma Grubu Üyeleri

 • Prof. Dr. Linet Özdamar (Yeditepe Ü.)
 • Yrd.Doç. Dr. Zeynep Ocak (Yeditepe Ü.)

Tez Öğrencileri

 • Eylül Damla Gönül (Doktora, Yeditepe Ü.)
 • Buğra Erkartal (Yüksek Lisans, Yeditepe Ü.)
 • Cebrail Tunga(Lisans, Yeditepe Ü.)
 • Elif Esra Özkan (Lisans, Yeditepe Ü.)

Yayınlar

 • Gönül-Sezer, E. , Ocak Z. “A System Dynamics Model for the Analysis of Clinical Laboratory Productivity” International Transactions in Operations Research. Accepted February 2018.
 • Gönül-Sezer, E.D., Ocak, Z. “A Review on Discrete-event Simulation and System Dynamics Studies for Healthcare Problems.” pp. 297-302, Proceedings of the 5th International Conference on Simulation and Modeling Methodologies, Technologies and Applications (SIMULTECH 2015). Colmar, France, July 2015. (doi: 10.5220/0005556302970302).

 • Gönül-Sezer, E.D., Ocak, Z. “Klinik Laboratuvarlarda Performans Analizi: Kavramsal Model”, YA/EM 2015, ODTÜ, Ankara.

 • Eylül Gönül, Zeynep Ocak “Comparison of System Dynamics and Discrete Event Simulation Approaches” Book chapter Springer- Verlag Berlin Heidelberg 2015.
 • Zeynep Ocak, “Systems Dynamics Application in Project Management”, Industrial and Operations Management (IEOM) 2012 International Annual Conference, July 2012.

 • C.S. Pedamallu, L. Özdamar, E. Kropat, G-W. Weber, “A System Dynamics Model for Intentional Transmission of HIV/AIDS using Cross Impact Analysis”, Central European Journal of Operations Research, Volume 20, Number 2, 319-336, 2012 (DOI: 10.1007/s10100-010-0183-2).

 • Zeynep Ocak, Gönül, E.D.  “A Dynamic Model of Advanced Product Quality Planning (APQP) and Benefits System”, American Society for Engineering Management (ASEM) 2011 International Annual Conference, October 2011.

 • C.S. Pedamallu, L. Özdamar, L.S. Ganesh, G-H Weber, E. Korpat, “A systems dynamics model for improving primary education enrollment in a developing country”, Organizacija, 43, 90-99, 2010.

Yeditepe Üniversitesi, Endüstri ve Sistem Mühendisliği
26 Ağustos Yerleşimi, Kayışdağı Cad. 34755 Ataşehir, İstanbul

(216) 578 04 50 info@sye.yeditepe.edu.tr