3. ve 4. sınıfların dikkatine! “Sorumluluk alma ve inisiyatif bilinci” eğitimi detayları için lütfen tıklayınız.

3. ve 4. sınıfların dikkatine! “Sorumluluk alma ve inisiyatif bilinci” eğitimi detayları için lütfen tıklayınız.

İnisiyatif, Sonuç Alma, Sonuca Ulaşma

Endüstri ve Sistem Mühendisliği bölümü 3. ve 4. sınıf öğrencilerimize özel planlanmış olan eğitimin sonunda katılım sertifikası verilecektir.

Katılım için, başvuru formu üzerinden başvuru yapmak zorunludur ve katılım kontenjan ile sınırlıdır. (bit.ly/kggbasvuruform)

Süre : 1 gün (10:00 – 17:00)

Tarih: 14 Nisan 2018

Amaç
Bu program hedef sonuç odaklı yaklaşımı anlamak, inisiyatif almak/kullanmak, problemler karşısında çözüm odaklı ve proaktif yaklaşım sergileyebilmek, çalışma ortamında ilerleme sağlayabilmek adına sorumluluk almak/istemek, geri bildirim vererek/alarak her daim bireysel gelişime açık zihniyette olmak, farklı bakış açıları hakkında farkındalık kazanmak için sahip olunması gereken yetkinlikler hakkında bilgi sahibi olmak.

Hedefler
Bu seminer sonunda katılımcılar;
✓ İnisiyatif almak ve sonuç üretebilmek için adım atmak,
✓ Proaktif ve reaktif yaklaşımlar ve özgüven ilişkisi,
✓ Sonuç üretmede / sorumluluk almada gerekli zihniyet yapısı (öğrenen-yargılayan zihniyet),
✓ Sorumluluk anlayışını güçlendirmek, davranış profili yatkınlıklarını fark etmek,
✓ Başarılı ve sonuç odaklı bir çalışan olmak için gereken bireysel beceriler (güçlü soru sorma, etkin dinleme, empati, temiz/yalın/olumlu dil kullanma),
✓ İnisiyatif ve sorumluluk almada iletişimin / geribildirimin rolü,
✓ Takımca sonuç odaklı yaklaşım içeren kültürü yayma,
✓ Sorumluluk alma konusunda kendi yetki seviyelerini göz önünde bulundurma.

Eğitim Yöntemi
• Kapsamlı ve interaktif bilgi paylaşımı
• Vaka çalışmaları
• Egzersizler, oyunlar
• Kısa Filmler
• Makaleler
• Kitap Tavsiyeleri

İçerik

İnsiyatif kullanma ve sonuç odaklılık nedir?

• Hedef ile hayal arasındaki fark
• SMART(ER) hedefler oluşturmak
• Sonuç almak içi yapılması gerekenler
• Etkinlik/verimlilik kavramları
• Önceliklendirme

Sonuç odaklı bakış açısı nasıl olmalıdır?

✓ Zihniyet yapısı çeşitleri (öğrenen-yargılayan zihniyet),
✓ Proaktivite ve reaktivite
✓ Özgüven ve güvenli duruş
✓ Kontrolü ele alma
✓ Etki-İlgi alanı

Sorumluluk alma ve karar verme

✓ Karar verememe ve sorumluluk almada davranış profilimizin önemi,
✓ Sorumluluk alma/isteme konusunda yetki seviyelerinin göz önünde bulundurulması,
✓ Çalışan- Lider güven ilişkisi
✓ İletişim Profilleri Testi
✓ Kung-fu
✓ Sıkı Yumruk
✓ Başarılı ve sonuç odaklı bir çalışan olmak için gereken bireysel beceriler (büyük resmi görme, güçlü soru sorma, empati, temiz/yalın/olumlu dil kullanma, kendini ve başkalarını takdir etme)